قابل توجه اساتید و پژوهشگران ارجمند؛

 

از آنجایی که کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت به بررسی سند الگوی پایه پیشرفت اختصاص یافته است، براین اساس کمیته علمی، به دلیل مأموریت­‌گرا بودن این کنفرانس و اهمیت موضوع آن و از طرف دیگر با هدف جذب و مشارکت حداکثری صاحبنظران، اساتید و پژوهشگران دانشگاهی و حوزوی و ایجاد فرصت برای نخبگان جهت پرداختن به مسائل سیاست کلان کشور، دو نوع شیوه‌نامه نگارش مقاله تحت عنوان «شیوه‌­نامه نگارش مقاله جامع» و «شیوه‌­نامه نگارش مقاله کوتاه» را  مدنظر قرار داده است. تأکید کمیته علمی کنفرانس بر این است که نویسندگان در نگارش و تنظیم مقاله خود، براساس یکی از این دو شیوه‌­نامه به بررسی، نقد و ارتقای پیش ­نویس سند "الگوی پایه پیشرفت" بپردازند.


فقط مقالاتی که با  قالب  و فرمت ذیل ارائه می شوند، داوری و ترتیب اثر داده خواهند شد.


برای دانلود و مشاهده  شیوه نامه نگارش مقاله جامع، اینجا کلیک کنید. 

برای دانلود و مشاهده شیوه نامه نگارش مقاله کوتاه (جهت نقد و ارتقای سند الگوی پایه، حداکثر در پنج صفحه)، اینجا کلیک کنید.